Teraz jest niedziela, 6 grudnia 2020, 01:35
Full Width Fixed Width
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Środowisko klubów motocyklowych w Polsce
PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 13:06 
Offline
K.B.M.
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 19 lutego 2007, 08:39
Posty: 2825
Motocykl: GL1200
Wstęp.
Ponieważ środowisko motocyklowe w Polsce w ostatnich latach intensywnie się rozwija, a co za tym idzie jego struktura jest coraz bardziej zróżnicowana, by przybliżyć osobom, które zaraziły się tą szlachetną pasją zasady w nim panujące postanowiłem napisać coś w rodzaju "Podręcznego Przewodnika Motocyklisty". Mam nadzieję, że informacje tu zawarte stanowić będą przydatne kompendium wiedzy na temat "motocyklowego światka" oraz pomogą zrozumieć zasady jego funkcjonowania. Oczywiście informacje te mają charakter ogólny i nie opisują specyficznych zasad działania poszczególnych klubów motocyklowych, określonych w ich statutach/regulaminach/zwyczajach itp.

Informacje tu zawarte nie mają na celu ocenianie zasad/reguł postępowania klubów motocyklowych lecz tylko ich prezentację. Do napisania niniejszego artykułu wykorzystałem wiedzę nabytą w okresie mojego funkcjonowania w środowisku motocyklowym, publikacje książkowe, informacje prasowe, informacje publikowane na stronach internetowych poszczególnych organizacji zrzeszających motocyklistów, itp.
Biorąc pod uwagę charakter ww. źródeł informacji, dość dużą hermetyczność pewnych środowisk motocyklowych oraz szybkie tempo zmian nie mogę zagwarantować ich bezwzględnej dokładności i aktualności.

Obecnie działające kluby motocyklowe mają bardzo różnorodny charakter. Wśród nich spotyka się nieformalne grupy pasjonatów "dwóch kółek", kluby skupione w różnych odłamach międzynarodowego ruchu MC (od nazwy "Motorcycle Club") nawiązujące do tradycji pierwszych amerykańskich klubów motocyklowych, kluby skupiające np. określone grupy społeczne lub zawodowe, (służby mundurowe, duchowni, kobiety, itp.), zrzeszenia właścicieli poszczególnych marek/modeli motocykli (np. Harley Davidson, Honda VTX, Kawasaki Vulcan), uprawiających sporty motorowe, itp.
Na początek należy podkreślić, że każda grupa/klub/organizacja motocyklowa posiada własny kodeks zasad, których przestrzega. W większym lub mniejszym stopniu zasady wywodzą się z reguł ruchu motocyklowego określonych przed laty w USA.

Podstawowe zasady funkcjonowania klubu motocyklowego.
Niezależnie od indywidualnych różnic w funkcjonowaniu podstawowe normy działania różnych klubów motocyklowych są podobne. Przede wszystkim należy zauważyć, że zdecydowana większość członków klubów motocyklowych to normalni ludzie, posiadający dom, rodzinę, pracę, itp. Posiadanie motocykla wyznacza w większym lub mniejszym stopniu ich styl życia i stanowi o ich przynależności do społeczności motocyklowej.

Przynależność.
By zostać członkiem klubu motocyklowego często należy najpierw uzyskać akceptację tzw. osoby wprowadzającej, która uzna przydatność danego kandydata, poręczy za niego i weźmie na siebie odpowiedzialność za jego poczynania w okresie próbnym, który trwa najczęściej nie krócej niż 1 rok. Proces uzyskiwania przynależności do klubu motocyklowego podzielony jest najczęściej na następujące etapy:

- Support – osoba wspierająca klub, ale nie związana z klubem w sposób formalny. W niektórych klubach jest to pierwszy stopień w hierarchi przynależności.
- Hangaround/Sympatyk - przyjaciel klubu, osoba zapoznająca się z klubem, ale nie posiadająca praw i przywilejów przewidzianych dla członków klubu o wyższym statusie.
- Prospect/Adept - kandydat na pełnoprawnego członka klubu w okresie próby, zazwyczaj identyfikowany poprzez napis z tyłu kamizelki. Czasami posiada same „rockery” określające klub oraz obszar bez głównego logo. Może mieć także naszywkę z napisem „Prospect”. Zdarza się czasami, że nie nosi żadnych oznak symbolizujących status.
- Member/Członek zwyczajny - pełnoprawny członek klubu, posiadający pełnię praw, przywilejów i obowiązków wynikających ze swego statusu, w tym prawo do noszenia pełnych barw klubowych, czynne i bierne prawo wyborcze, itp.

Funkcjonariusze/żołnierze służb mundurowych, duchowni, kobiety nie mogą być członkami klubów motocyklowych o statusie MC. Kobiety bardzo rzadko są członkami zwyczajnymi/memberami klubów motocyklowych. Kobiety, które są niejako przy klubie, ale nie uczestniczą w pełni w jego funkcjonowaniu czasem noszą częściowe barwy klubowe lub inne elementy określające ich status, np. naszywkę „Property Of… „ - jest to sposób na okazanie, że wspierają swoich mężczyzn oraz ich klub.

Barwy klubowe.
Barwy grupowe to zestaw znaków graficznych, które identyfikują dany klub. Noszone są w postaci naszywek/nadruków na kamizelkach/koszulkach pełnoprawnych członków klubu. Oprócz nazwy i logo klubu zawierają często jakiś slogan, nazwę miasta, kraju z którego pochodzi klub, a czasem także pełnioną funkcję i używany pseudonim członka klubu.
Tzw. pełne barwy klubowe stanowią, obszyte zgodnie z pewnymi zasadami, kamizelki klubowe, posiadające naszyte na plecy logo i nazwę klubu.
W klasycznym układzie:
a) plecy kamizelki klubowej zawierają:
- logo klubu umieszczone centralnie,
- górny tzw. „rocker” zawierający nazwę klubu,
- dolny „rocker” zawierający nazwę terytorium (lub słowo „Nomad” w przypadku, gdy na danym terenie klub nie ma wystarczającej ilości członków aby stworzyć oddział).
- tzw. „Cube” (kostkę) zawierającą insygnia statusu klubu MC umieszczaną po prawej stronie loga. Kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych nie posiadające statusu MC noszą w tym miejscu tzw. kongresówkę - małą naszywkę w kształcie flagi oznaczającą przynależność do Kongresu.

b) przody kamizelki klubowej mogą zawierać:
- nazwę klubu umieszczoną po lewej stronie,
- nazwę miejscowości umieszczoną pod nazwą klubu,
- zajmowaną w klubie funkcję umieszczoną pod nazwą miejscowości,
- elementy specyficzne dla danego klubu.
- kluby MC często noszą boczny „rocker” z nazwą miasta,
- dodatkowym elementem barw klubów o statusie MC może być naszywka w kształcie rombu ze znakiem „1%” umieszczana również z przodu kamizelki klubowej, najczęściej po jej prawej stronie. W przeszłości oznaczała ona przynależność do grupy klubów kierujących się sprzeciwem wobec wszelkiego stanowionego prawa. Logotypu 1% użyto po raz pierwszy w USA w latach 60-tych, by określić ludzi, którzy odstają od 99% motocyklistów zrzeszenia AMA (American Motorcyclist Association). Wyłamujący się z ww. grupy stanowili 1% ogółu i byli postrzegani jako outsiderzy i indywidualiści. W latach 80-tych XX w. określenie to nabrało trochę innego wymiaru i było często mylone z oznaczeniami używanymi przez grupy przestępcze. Obecnie przyjęło się, że oznaczenie takie noszą najtwardsi i najbardziej zagorzali członkowie klubu, co ma ich odróżniać od 99% pozostałych "zwykłych" motocyklistów.
Ich przeciwieństwem są kluby zrzeszające przedstawicieli służb mundurowych, które czasem posługują się logotypem „99%”.

Barwy są poważane i chronione. Nie ma prawa nosić ich nikt, kto nie został przyjęty do klubu, zaś każdy z członków ma za zadanie traktować je z szacunkiem. Nosząc je każdy członek klubu zobowiązany jest do godnego zachowania, gdyż swoją postawą reprezentuje cały klub.

Rodzaje statusów klubów motocyklowych.
a) kluby MC („Motorcycle Club”) – charakteryzują się bardzo restrykcyjnymi zasadami działania, mającymi swe źródło w tradycjach amerykańskiego ruchu motocyklowego powstałego po II wojnie światowej. Członkami klubu nie mogą być kobiety, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni. W Polsce istnieje kilka, wzajemnie nie uznających się, grup i klubów posługujących się symbolem MC. Są to:
- kluby o statusie MC zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych,
- Gremium MC Poland (opuścił KPKM),
- Hells Angels MC Poland wraz z supportowym Head Hunters MC Poland,
- Outlaws MC Poland.

b) kluby FG („Free Groups” - Wolna Grupa) - kluby posiadające podobną strukturę jak kluby MC, jednak ze znacznie łagodniejszymi zasadami działania.

c) inne kluby - kluby nie chcące wprowadzać sztywnych zasad funkcjonowania w swoich strukturach. W Polsce są to kluby zrzeszone w najstarszej organizacji - Polskim Ruchu Motocyklowym, kluby turystyki motocyklowej, kluby skupiające członków wokół danej marki/typu motocykla, określone grupy zawodowe, kluby posiadaczy motocykli zabytkowych, kluby kobiece, itp.


Funkcje.
Kluby motocyklowe posiadają strukturę hierarchiczną, w skład której wchodzą następujące osoby funkcyjne:
1. Prezydent/Prezes stoi na czele klubu.
2. Wiceprezydent/Wiceprezes zastępuje Prezydenta/Prezesa w razie jego nieobecności.
3. Skarbnik („Treasurer”) zajmuje się finansami klubu.
4. Sekretarz („Secretary”) odpowiada za utrzymywanie kontaktów/korespondencji z oddziałami klubu/innymi klubami i organizacjami.
5. Sierżant Broni ("Sergeant of Arms") pilnuje porządku i bezpieczeństwa w grupie, przekazuje członkom swojego klubu, w jaki sposób odnosić się do poszczególnych organizacji, jakie tereny są dla klubu niebezpieczne, kogo należy unikać.
6. Prowadzący Kolumnę (Road Capitan) odpowiada za logistykę przejazdów: opracowanie trasy, noclegi, rozkład dnia itp.

Organizacje zrzeszające kluby motocyklowe w Polsce.
Polski Ruch Motocyklowy (PRM).
Najstarszą organizacją zrzeszającą kluby motocyklowe w Polsce jest PRM. Jego historia swym początkiem sięga końca lat 70-tych XX w. W 1978 r. zorganizowano w Kaliszu „I Ogólnopolską Konferencję Zarządów Klubów Harley-Davidson i Sokół”, która zainicjowała w Polsce ruch harleyowski i weterański oraz stanowiła zalążek PRM. Przez kolejne lata PRM ewoluował, by ostatecznie określić się w 1988 r. jako dobrowolne porozumienie klubów motocyklowych w Polsce. W 2010 r., na XXII kongresie zamknięto ponad trzydziestoletni okres PRM jako dobrowolnego porozumienia klubów i utworzono legalnie działające, posiadające osobowość prawną, stowarzyszenie pod nazwą: Polski Ruch Motocyklowy. PRM zrzesza obecnie kilkadziesiąt klubów motocyklowych. Ich reprezentanci spotykają się dwa razy w roku na ogólnopolskim kongresie PRM. Stowarzyszenie ma charakter otwarty. Jego celem jest rozwój, poprzez dialog i współpracę, nie hermetycznego środowiska motocyklowego w Polsce, opartego na długoletniej historii i tradycji polskiego ruchu motocyklowego, a także na ogólnych zasadach pomocy i wzajemnego poszanowania.
Serwis internetowy: http://www.prm-moto.pl

Kongres Polskich Klubów Motocyklowych (KPKM).
Nieformalna, ogólnopolska organizacja zrzeszająca kluby motocyklowe, działająca od lat 90-tych XX w. Powstała z inicjatywy klubu Road Runners MC Poland oraz nielicznych wówczas w Polsce klubów MC.
Ciałem zarządzającym i podejmującym decyzje w Kongresie jest Rada Kongresu, w skład której wchodzą wybrane Kluby MC. Kongres odbywa się dwa razy do roku.
Serwis internetowy: http://www.klubymotocyklowe.pl

Gremium MC Poland.
Klub motocyklowy Gremium MC założony został w 1972 w Mannheim w Niemczech. Klub posiada oddziały w takich krajach jak Niemcy, Włochy, Polska, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie, Bośnia i Hercegowina, Austria, Hiszpania, Serbia, Wenezuela, Tajlandia, Turcja, Chile, Macedonia, Norwegia i Dania.
Serwis internetowy: http://www.gremium.pl

Hells Angels - "Anioły Piekieł" („HA” lub „81”- od numerów pozycji liter HA w alfabecie).
Pierwsze kluby motocyklowe zakładane były na terenie USA przez weteranów II wojny światowej. Wędrówka po kraju na motocyklach była dla nich sposobem na życie w normalnym, nie prowadzącym wojny kraju, w którego realiach nie potrafili się odnaleźć. Do HA przyjmowani są tylko biali. Nie są przyjmowane kobiety i osoby które kiedykolwiek miały kontakt ze służbami bezpieczeństwa, np. były lub są policjantami, pracowały w służbie więziennej itp. Obecnie w dalszym ciągu jest to hermetyczna organizacja, której możliwości są nie do końca rozpoznane przez służby porządku publicznego wszędzie tam, gdzie działają.
W Polsce działa kilka oddziałów HA oraz jeden klub wspierający - "Support 81 World" , tj. Head Hunters MC Poland, który również posiada kilka oddziałów.
Serwis internetowy: http://www.redandwhite.pl oraz http://www.headhunters.pl

Outlaws MC
Serwis internetowy: http://www.outlawsmc.pl

Blue Knights „Błękitni Rycerze” (BK).
Jest to motocyklowy klub „stróżów prawa”, który narodził się w USA wiosną 1974 r. Bardzo szybko idea ta znalazła naśladowców w innych krajach i na innych kontynentach: w Kanadzie, Australii i w Europie.
BK Poland są częścią dużego międzynarodowego ruchu motocyklowego. Obecnie klub zrzesza ponad 20 tys. członków w 29 krajach, gdzie działa ponad 630 regionalnych, autonomicznych oddziałów. W Polsce oddział BK pojawił się w 1997 r.
Barwy BK to niebieska kamizelka z rycerzem pędzącym na koniu, który zamiast tylnych nóg ma motocyklowe koło.
Do klubów BK mogą należeć osoby, które pełnią służbę z bronią w ręku w instytucjach strzegących prawa i mają możliwość aresztowania/zatrzymania osobników łamiących prawo. Od niedawna do BK mogą należeć funkcjonariusze Służby Celnej. Większość członków BK Poland to jednak policjanci i emeryci policyjni.
BK to nie tylko klubowe spotkania i turystyka motocyklowa. Na całym świecie członkowie BK pomagają w rehabilitacji dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Członkowie BK deklarują filozofię braterstwa i pomocy. Według nich są oni po to, by przede wszystkim pomagać i to jest ich pierwsze, podstawowe zadanie. Dopiero w następnej kolejności jest ściganie i karanie.
W odpowiedzi na lansowane przez kluby MC hasło: „1%” (odczytywane jako deklaracja przestrzegania prawa w 1 procencie) na kamizelkach BK pojawiły się podobne naszywki, jednak z napisem „99%” (przestrzegamy prawa w 99 procentach) - 1 procent członkowie BK zostawiają sobie na małe szaleństwo na motocyklu.
Serwis internetowy: http://www.blueknights.pl

Knight Riders „Rycerze Szos” (KR IPA Poland).
Klub motocyklowy KR IPA Poland powstał w 2003 roku w Łódzkiej Grupie Wojewódzkiej, sekcji polskiej IPA (International Police Association). KR jest klubem typowo polskim, posiadającym status oficjalnego klubu IPA. Do KR IPA Poland należeć mogą:
- członkowie IPA,
- funkcjonariusze policji,
- funkcjonariusze straży granicznej,
- funkcjonariusze straży pożarnej,
- emeryci wymienionych formacji.
30% członków klubu stanowić mogą członkowie rodzin oraz honorowi członkowie IPA, którzy czynnie uczestniczą w działalności klubu. W 2005 r. klub uczestniczył w XXIX kongresie PRM i został przyjęty w poczet jego członków. W 2007 r. klub uczestniczył w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, na którym Kongres zaakceptował klub i jego barwy.
W 2008 r. na 62 Międzynarodowym Kongresie Mundurowych Klubów Motorowych w Grazu, w Austrii, Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Knight Riders IPA Poland, został przyjęty w poczet członków IPMC (International Police Motor Corporation).
KR IPA Poland deklaruje poszanowanie wszystkich klubów i barw, bez względu na narodowość, wyznanie, oraz przynależność. Dewizą KR IPA Poland jest hasło "służyć poprzez przyjaźń”.
Serwis internetowy: http://www.knightriders.pl


 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 21:55 
Offline
K.B.M.

Dołączył(a): środa, 2 maja 2012, 19:25
Posty: 802
Motocykl: .
.


Ostatnio edytowano środa, 11 listopada 2020, 17:28 przez SABIX, łącznie edytowano 1 raz

 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Środowisko klubów motocyklowych w Polsce
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 08:37 
Offline
Zwykły forumowicz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 17 maja 2007, 11:12
Posty: 194
Lokalizacja: Werbkowice
Motocykl: BMW R 80 RT z wb, WFM, Simson SR2
Na marginesie tematu: dziewczyna z filmu idzie w dobrym kierunku, czyli zakup wózka bocznego do motocykla, by można było jeździć z psem. Tak jak oni: https://www.youtube.com/watch?v=YyLw7iYVlo8


 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Środowisko klubów motocyklowych w Polsce
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 17:47 
Offline
K.B.M.
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 19 lutego 2007, 08:39
Posty: 2825
Motocykl: GL1200
No to w Rzeszowie motocyklistom się trochę wizerunkowo posypało:

http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/akcja ... ami/ew4fp7


 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Środowisko klubów motocyklowych w Polsce
PostNapisane: czwartek, 11 lutego 2016, 08:41 
Offline
K.B.M.
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 19 lutego 2007, 08:39
Posty: 2825
Motocykl: GL1200
Po Rzeszowie mamy Lublin:

http://wiadomosci.onet.pl/lublin/motocy ... ych/p66t86


 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Środowisko klubów motocyklowych w Polsce
PostNapisane: sobota, 13 lutego 2016, 11:18 
Offline
Moderator K.B.M.
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 26 sierpnia 2009, 19:25
Posty: 326
Lokalizacja: Wierzchowiska
Są kibice i [ kibole] czyli pseudo kibice .
Są motocykliści i pseudo motocykliści .
Żle się dzieje , jak kilku przestępców , których zatrzymali stróże prawa , kładzie cień na całej rzeszy ludzi pasjonatów szeroko pojętego motocyklizmu .
Moim zdaniem są to przestępcy którzy czasami przemieszczają się na motocyklach .

_________________
W drogę zabierz ze sobą rozsądek i wyobraźnię aby głupocie nie dać satysfakcji!!!


 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB  © 2000, 2007 phpBB Group www.forumimages.co.uk
EkipaUsuń ciasteczka • Strefa czasowa: UTC + 1
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL