http://www.kresowe.forum.motocyklowe.org/

Obowiązki podatkowo/sprawozdawcze stowarzyszenia
http://www.kresowe.forum.motocyklowe.org/viewtopic.php?f=11&t=5980
Strona 1 z 1

Autor:  Wielki Brat [ poniedziałek, 14 stycznia 2013, 09:41 ]
Tytuł:  Obowiązki podatkowo/sprawozdawcze stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe.
Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składa się sprawozdanie jest rok obrotowy - najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. walne zgromadzenie członków).

- termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego,
- termin przyjęcia sprawozdania przez władze stowarzyszenia - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego,
- termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 od daty zatwierdzenia


Sprawozdanie finansowe obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która może być upubliczniona na stronie internetowej stowarzyszenia: do wiadomości urzędów, darczyńców, sponsorów czy szeroko rozumianej opinii publicznej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:
a) bilansu;
b) rachunku zysków i strat lub rachunku wyników gdy organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej,
c) informacji dodatkowej.

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować formularze uproszczone.
Ich wzory zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/